מערכת און ליין למעקב אחר הפקדות והלואות
תוכנת "חפץ חסד" הינה מערכת מתקדמת לניהול גמ"חים.
באמצעות מערכת זו, המפקידים והלווים יכולים לעקוב אחרי
הפקדותיהם והלוואותיהם הנמצאים בגמח"ים המתנהלים
באמצעות תוכנת חפץ חסד.
למידע נוסף אודות חפץ חסד: 052-7169966