נדרים פלוס מבית מטרה הפקות
ת.ד 378, נתיבות
טלפון: 03-7630543 | a037630543@gmail.com