קונים מילה בתרומה של 52 ₪ בלבד!
ונכנסים להגרלה על דולר מיוחד שניתן מהרבי לבניית בית מנחם בשנת תשל"ח
כל מילה מזכה בכרטיס הגרלה!
קונים פסוק בתרומה של 118 ₪ בלבד!
ובנוסף להגרלת הדולר, נכנסים להגרלה על תליון מכסף עם מטבע דאיים נדיר שניתן מידיו הק' של הרבי לאחד מהשלוחים באה"ק - א' אלול תשמ"ז.
כל פסוק מזכה ב2 כרטיסי הגרלה!
בתרומת עמוד בסך 408 ₪ בלבד!
כל עמוד מזכה ב10 כרטיסי הגרלה!
בתרומת יריעה בסך 1632 ₪ בלבד!
בתרומת יריעה בספר תורה - מקבלים 50 כרטיסים לכל הגרלה!
  • ספר התורה נכתב לע"נ הרבנית רותי בת יוסף ע"ה הורביץ.
  • ספר התורה יכנס בעז"ה לבית חב"ד מאליבו נוף הגליל.
  • ההגרלה תתקיים בעז"ה בהתוועדות י"ב תמוז - בבית חב"ד מאליבו.