אבקשכם לערוך את פדיון הכפרות המיוחד שנעשה על ידכם
בערב יום הכיפורים, באשמורת הבוקר, כמנהג האריז"ל הקדוש
ולהזכיר אותי ואת בני משפחתי הי"ו בפדיון ובתיקון הנ"ל וכן להתפלל בעבורנו שנזכה להכתב ולהחתם בספרם של צדיקים לשנה טובה ומבורכת אמן.