כרך כמות
א'   ( תורות א'-ו' )
ב'   ( תורות ז'-ט"ו )
ג'   ( תורות ט"ז-כ"ב )
ד'   ( תורות כ"ג-כ"ז )
ה'   ( תורות כ"ח - ל"ד )
ו'   ( תורות ל"ה - מ"ו )
סה"כ לתשלום:
עלות משלוח: 0
כמות ספרים עלות לכרך משלוח עד הבית משלוח בדואר רגיל
1 - 2 65 ₪ 30 ₪ 15 ₪
3 או יותר 60 ₪ חינם ---