ככה מקבלים את השבת באלעד
בכל ערב שבת תורמים עשרה שקלים למען עניי העיר
וזוכים לבנים שיאירו את העולם
בתורה ובמעשים טובים