תורמים לארגון 'אחינו' ומקבלים מתנות מ'דרשו'
תרום 22 ₪ לחודש - למשך 12 חודשים
סך כל התרומה 264 ש"ח
וקבל במתנה
סט 'משנה ברורה'
38 כרכים כריכה רכה - פורמט כיס
ובנוסף
מנוי לחצי שנה לעלון ' לקראת שבת'
מידי שבוע בדיוור ישיר עד אליך
(סה"כ שווי המתנות 456 ש"ח)
תרום 22 ₪ לחודש - למשך 14 חודשים
סך כל התרומה 308 ש"ח
וקבל במתנה
סט 'משנה ברורה' 6 כרכים, כריכה קשה
ובנוסף
מנוי ל-3 חודשים לעלון ' לקראת שבת'
מידי שבוע בדיוור ישיר עד אליך
(סה"כ שווי המתנות 512 ש"ח)
תרום 22 ₪ לחודש - למשך 14 חודשים
סך כל התרומה 308 ש"ח
וקבל במתנה
סט 'משנה ברורה'
19 כרכים כריכה רכה - פורמט רגיל
ובנוסף
מנוי ל-3 חודשים לעלון ' לקראת שבת'
מידי שבוע בדיוור ישיר עד אליך
(סה"כ שווי המתנות 386 ש"ח)
תרום 22 ₪ לחודש - למשך 18 חודשים
סך כל התרומה 396 ש"ח
*אספקת חבילה זו מתעכבת בשלושה שבועות עקב מחסור במלאי
וקבל במתנה
סט 'משנה ברורה' 6 כרכים, כריכה קשה
ובנוסף
+ ספר 'המפתח' על המשנה ברורה
+ סט 'דרש דוד' על התורה 3 כרכים
+ מנוי ל-3 חודשים לעלון ' לקראת שבת'
מידי שבוע בדיוור ישיר עד אליך
(סה"כ שווי המתנות 638 ש"ח)
*****
עקב קשיי דואר ניתן לקבל את העלון רק בערים החרדיות כדלהלן, ירושלים (בשכונות החרדיות), בית שמש, מודיעין עילית, ביתר עילית, אשדוד (באזורים החרדיים).