נא לשים לב!
  • הרישום עד י' באב.
  • תינתן עדיפות לאברכים מגיל 30, וכן תינתן עדיפות לאלו שעדיין לא למדו את החומר הנלמד.